مدیر عامل : شماره ثبت :
کشور : ایران استان :
شهر : آدرس :
تلفن 1 : تلفن 2 :
فکس : تلفن 2 :
الکتروشوک مارک ZOLL مدل R Series
تماس بگیرید |
الکتروشوک قلبی فیزیو (PHYSIO) آمریکا مدل LIFEPAK 20e
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروشوک زول ZOLL مدل M Series
تماس بگیرید |
الکتروشوک bexen مدل reanibex800
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروشوک آمبولانسی (GS Elektromedizinische) مدل Corpuls 1
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروشوک (GS Elektromedizinische) مدل Corpuls3
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروشوک پرتابل (Mediana) مدل D500
0 تومان |
دستگاه الکتروشوک همگانی (Mediana) مدل (AED) A10
تماس بگیرید |
آتل انگشت آدور (ador)
تماس بگیرید |
مچ شست بند آتل دار آدور (ador)
تماس بگیرید |
مچ بند قابل تنظیم الاستیک با استرپ آدور (ador)
تماس بگیرید |
آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی آدور (ador)
تماس بگیرید |
آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی آدور (ador)
تماس بگیرید |
آویز دست شانه ای آدور (ador)
تماس بگیرید |
آتل انگشت ادور مدل Woolen
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف بایونت BIONET مدل cardio care 2000
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه امواج نگار مدل PC216
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف سه کاناله امواج نگار مدل Negar A80
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف شش کاناله امواج نگار مدل Negar A110
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل (ECGMAC)
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروکاردیوگراف داهیان پیشرو یاشام 635
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروکاردیوگراف داهیان پیشرو مدل یاشام 310
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 3000
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف بایونت BIONET مدل Cardio care7
تماس بگیرید |
دستگاه الکتروکاردیوگراف البرز 2000
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف سعادت مدل DENA 650
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف 3 کاناله سعادت مدل DENA 350
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله Cardioline مدل ar2100
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف 6 کاناله مدل ar1200 کاردیولاین (CARDIOLINE) ایتالیا
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف لمسی دوازده کاناله داوین سا مدل (DC-1200A) ایتالیا
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف لب تاپی دوازده کاناله داوین سا مدل (DC-1200) ایتالیا
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف شش کاناله داوین سا مدل (DC-600) ایتالیا
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف شش کاناله داوین سا مدل (DC-600) ایتالیا
تماس بگیرید |
الکتروکاردیوگراف سه کاناله داوین سا مدل (DC-300) ایتالیا
تماس بگیرید |